O spolku - RYBÁŘI PŠÁNKY

Rybářský spolek
Pšánky
Title
Přejít na obsah
O RYBÁŘSKÉM SPOLKU PŠÁNKY
Rybářský spolek vznikl ….. Postupem času se spolek rozrůstal a v současné době má 38 členů. Ve funkci předsedy se vystřídalo několik lidí.

Spolek obhospodařuje obecní rybník o rozloze … ha a v něm chová převážně kapry, ale v rybníce jsou amuři, líni, úhoři, jeseteři, candáti, sumci, okouni, tolstolobici a jiné drobné ryby. Zdravotní stav ryb je velmi je dobrý a úhyn minimální a to z toho důvodu, že vedle rybníka teče Bašnický potok, který zásobuje rybník čerstvou okysličenou vodou. Násadu získává spolek nákupem, protože není možnost vlastního vypěstování.

Pravidelně (cca každé 3 roky) se koná výlov rybníka jehož úroveň a kvalita služeb pro návštěvníky se rok od roku zvyšuje. Je možné si zakoupit nejenom živé ryby, které si může každý návštěvník nechat zpracovat, ale i rybí polévku, uzené a pečené ryby a k tomu si dát ještě něco z bohatého sortimentu nápojového stánku. Také je třeba ještě dodat, že kvalita ryb je dána i kvalitou vody, která do rybníka vtéká z potoka,čímž jsou dány předpoklady pro maximální spokojenost všech konzumentů.

Členové spolku každoročně organizují brigády na údržbu rybníka. Každoročně se pořádají rybářské závody pro místní členy spolku, ale i pro širokou veřejnost a dětské rybářské závody. V posledních 2 letech jsme začali organizovat i rybářské závody na 24 hodin a to jednotlivců i dvojic.

Dne …… byl spolek zaregistrován jako občanské sdružení s názvem Rybářský spolek Pšánky.
DOKUMENTY RYBÁŘSKÉHO SPOLKU PŠÁNKY
© Copyright 2023 by Marek Dmejchal ׀ RYBÁŘSKÝ SPOLEK PŠÁNKY׀ optimalizováno v rozlišení 1280x750 pixelů
Návrat na obsah